top of page

Tanı

DSÖ tarafından belirlenen SM tanı ölçütlerinde bir majör ve bir minör ölçütün bulunması ya da üç minör ölçütün varlığı SM olarak tanımlanmaktadır (Tablo 2).

 

Tablo 2: DSÖ Sistemik Mastositoz Tanı Ölçütleri

 

 

 

 

 

 

 

 

SM alt gruplarının tanı ölçütleri resim 1’de gösterilmiştir. 2022 yılında bu sınıflamaya kemik iliği mastositozu alt grubu da eklenmiştir. Buna göre kemik iliği mastositozu, B bulgular ve cilt lezyonlarının yokluğu ve bazal serum triptaz düzeyinin <125 ng/ml olması olarak tanımlanmıştır.

Resim 1: Sistemik Mastositoz alt gruplarının tanı ölçütleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemik Mastositoz

foto2.PNG
resim1.png
resim2.png
bottom of page